Jaroslav Klíma byl oceněn za zásluhy o rozvoj mikroskopických věd