Jak nadchnout mladé lidi pro techniku? Ukažme jim praxi