Jak automobily a infrastruktura spolupracují při automatizované jízdě ve městě