IT vstupuje i do péče o stromy, software AdBiAn vytváří jejich 3D model