Infračervené termokamery Ti300 PRO a Ti400 PRO disponují vysokou teplotní citlivostí