Individuální decentralizovaná řešení pro mobilní stroje