I v době pandemie rapidně roste poptávka po výuce informačních technologií