I neřízené přepínače mají v průmyslových aplikacích své nezastupitelné místo