HYPEX integruje palubní systémy jednotky kolejvých vozidel do jednoho celku