Hrubá válcovna ostravské huti slaví 60 let od zahájení provozu

1 23770