Hospodářská komora podpořila zavedení hranice úspěšnosti pro přijetí ke studiu na SŠ

2 23771