Hospodářská komora ocenila dvě stě padesát absolventů odborných středních škol