Hospodářská komora chystá podnikatelskou misi na Filipíny