Hitachi Energy zvyšuje přenos energie nad 150 GW kvůli poptávce po čisté energii