Historický ostravský deal: K2 kupuje 50% podíl ve skupině Sluno