Hexagon uvádí nový souřadnicový měřicí stroj OPTIV Lite