HENNLICH sestrojil dezinfekční rámy pro ochranu lidí na letištích nebo úřadech