HENNLICH s novými spínači tlaku a teploty. Pro jaderné elektrárny i ponorky