Hasičský záchranný sbor ČR dostane v příštích letech nové hasičské speciály na podvozcích TATRA