Francouzský průmysl čekají zásadní změny. Investice plynou do ekologické transformace