Fraktografické pracoviště Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT analyzuje poruchy a havárie už 50 let