„Follow the Vehicle“: ŠKODA AUTO a VŠB – Technická univerzita Ostrava spolupracují na projektu pro automatickou jízdu v konvoji