Flexibilní výroba: rychlé přizpůsobování se měnícím se trhům a událostem