Finance na výzkum a vývoj nejsou podle ředitelů strojírenských firem využívány efektivně