Fakulta strojní obdržela od bývalého studenta dar ve výši jednoho miliónu dolarů