Fakulta strojní ČVUT pořádá pátý ročník studentské noci

20 19888