Fakulta strojní ČVUT otevřela novou vrtulovou zkušebnu pro turbovrtulové motory