Fakulta informačních technologií se věnuje vývoji jedinečného portálu usnadňujícího práci s daty