Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze se stala členem IQRF Alliance v programu IQRF Smart School