Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze reaguje na požadavky zaměstnavatelů nabídkou nových studijních programů