Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze představí zájemcům o studium moderní techniku i její historii