Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze má novou fakultní školu, Stalo se jí Gymnázium Zikmunda Wintra z Rakovníka