Fakulta dopravní ČVUT v Praze zapojila do nového vývoje autonomních autobusů pro Prahu