Fakulta dopravní ČVUT v Praze pořádá interaktivní výstavu unikátních českých automobilů

Fakulta dopravní ČVUT v Praze pořádá interaktivní výstavu unikátních českých automobilů