Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT otevírá nový studijní program Aplikovaná fyzioterapie