EY Podnikatelem roku 2017 je Lubomír Stoklásek ze společnosti Agrostroj Pelhřimov