Evropu propojí vodíková potrubní síť o délce 40 000 km