ERA se dohodla na spolupráci s Fakultou dopravní ČVUT. Mezi jejími studenty hledá nové kolegy