ERA přispěje k bezpečnosti letového provozu Litvy. Její systémy budou hlídat vzdušný prostor Pobaltí