ENERGO-PRO staví první vodní elektrárnu v Kolumbii