Energetické řetězy ulehčují zvedání 117 let starého mostu