Edge aplikaci Analyze MyMachine/Condition lze nově využít i v systému Mindsphere