Dva úspěchy v Litvě: Unicorn zajistí kvalitu a spolehlivost dodávek elektřiny a dodá systém pro správu certifikátů původu energií