Důvěryhodnost elektronických dokumentů je bez specializovaných systémů pro jejich správu ohrožena