Dohoda ministrů životního prostředí o snižování emisí CO2 je maximum možného