Dlouhé stráně vyhrály krajskou cenu za cestovní ruch