Dlouhé stráně pomáhají české energetice 25 let, za tu dobu vyrobily 10 milionů MWh elektrické energie