Dlouhé sbohem: 41 % spotřebitelů stále používá operační systémy, které už nejsou podporovány a na konci své životnosti