Dizertační práci Michala Gulky publikovaly prestižní vědecké časopisy