Divize Parker Chomerics rozšiřuje nabídku vodivých pěnových těsnění pro uzemnění / tvarových těsnění pro odstínění elektromagnetického záření